images (1)

Luật 10 :
Độ dài của dòng phải thích hợp, dòng quá dài hay quá ngắn đều gây cản trở qui trình đọc
• Khi các dòng text quá dài, việc đọc trở nên dài dòng và mệt mỏi
• Khí các dòng text quá dài, việc chuyển qua các dòng khác sẽ gây khó khăn và gây ra việc lộn dòng
• Đối với dòng qua ngắn mắt người phải đảo qua đảo lại liên tục, gây mỏi mắt và tạo sự khó chịu cho người đọc
• Thích hợp nhất cho mỗi dòng từ 10 đến 12 từ

Luật 11:
Đối với bài Text, khoảng cách của dòng phải thích hợp để mắt chúng ta đi từ dòng này đến dòng khác một cách dễ dàng.
Trên máy tính Auto = Kích cỡ chữ + 20% size .
• font size = 10 – khoảng cách =12pt = loading thông thường để thoáng hơn có thể cộng từ 1 đến 4 pt tuỳ theo font.
• Khoảng cách giữa các dòng quá chật, sẽ làm chậm việc đọc vì mắt chúng ta phải buộc nhín vào nhiều dòng cùng lúc.
• Tuỳ thuộc vào đặc điểm riêng của từng font ta có thể cộng vào từ 1 đến 4 pt vào mặc định.

Luật 12:
Để việc đọc được dễ dàng ta nên canh text thăng bên trái.
§ Mặc định canh trái vì mắt người đọc từ trái sang phải.
§ Canh giữa đều sẽ làm cho mắt thụt ra thụt vào trừ việc canh hàng “bài thơ” .
§ Canh đều 2 bên justified: chú ý sinh ra những lỗ hỏng.
Mặc dù trong một số trường hợp đặc biệt những cách canh hàng khác như Right, Center, Justified cũng được sử dụng

Luật 13:
Khi canh text thẳng 1 bên, bên thả lỏng phải để chặt chẽ và nhịp nhàng.
§ Tránh đi các hình dạng xấu và kỳ cục bị tạo ra từ các điểm kết thúc của các dòng.
§ Ngoài ra cũng nên tránh việc tạo ra các điểm kết thúc gần giống nhau của các dòng gây nên tình trạng mất tự nhiên.

Luật 14
Phân biệt đoạn một cách rõ ràng nhưng cẩn thận, không phá vỡ đi tính cẩn thận và rõ ràng của bài text.
§ Cách phân đoạn thông thường:
§ ¶ thụt đầu dòng
¶Khoảng cách 2 paragraph rộng hơn
¶Tạo butbet
§ Ngoài ra còn có những cách phân đoạn khác nhưng cần cẩn thận để sử dụng một cách thích hợp.

Luật 15
Tránh đi lỗi goá phụ và mồ côi bất cứ khi nào có thể ( Avoid windows and orphans)
§ Goá phụ : tự nhiên dư 1 dòng ngắn
Dòng cuối qua trang
Dòng cuối qua trang, dòng đầu ở lại
§ Mồ côi: rớt xuống xong thì lại hết đoạn( ngắt chữ)
Một từ nằm lẻ loi ( có thể đem “ table” lên , đem 2 từ xuống)
§ Goá phụ: là một dòng bị rớt xuống nằm lẻ loi ở một hàng của đầu hoặc cuối đoạn text
§ Mồ côi: Là một từ hoặc một phần của từ bị cắt ra ở một hàng của cuối đoạn text
§ Trong Quark để khắc phục lỗi này dùng
§ Cả 2 điều này cần nên tránh bớt cứ khi nào có thể vì chúng làm phá vỡ đi sự kiện liên tục cùa bài text và ảnh hưởng đến sự tập trung bài text.

Luật 16
Nhấn mạnh các yếu tố bên trong đoạn text một cách cẩn thận để không làm mất đi sự trôi chảy
§ Những màu nhạt làm Layout thoáng hơn
§ Không bao giờ lạm dụng điều này thực hiện tối thiểu cho kết quả tối đa

Luật 17
Luôn luôn giữ lại tính dễ đọc của font chữ tránh việc tự tiện kéo dãn bằng máy tính
• Nếu ép lại, kéo dãn dẫn đến việc mất tính dễ đọc
• Các font chữ được thiết kế tốt có những tính chất giúp chúng ta dễ đọc, các chữ cái được thiết kế một cách tỉ mỉ và cẩn thận với những tỉ lệ chính xác
• Tuỳ tiện phá vỡ bóp méo chúng làm tổn hại đến tính dễ đọc của font chữ.

Luật 18
Luôn canh text thẳng trên baseline ( đường chân chữ )
• Có một số font người thiết kế đã tính toán font này phải đặt trên đường thẳng ngang
• Khi chúng bị lệch lên, xuống thì tính dễ đọc cũng bị mất đi.

Luật 19
Khi làm việc với text và nền phải chắc chắn rằng có sự tương phản đi giữa nền và chữ
• Thông thường nếu nền đen thì phải chọn chữ xám – ứng dụng trên Web
• Khi sự tương phản giữa nền và text không đủ, chữ bị chìm vào nền gây tình trạng khó đọc
• Chữ đen trên nền trắng – dễ đọc nhất
• Chữ trắng trên nền đen – độ tương phản mạnh, gây hoa mắt và khó đọc