Biểu mẫu carbonless

Carbonless khổ 7 x 10.5 cm, 50 bộ/cuốn,bìa thái, dán keo gáy hoặc bấm răng
In 1 màu (đỏ/đen/xanh)
Số lượng đơn giá 2 liên Thời gian
90 cuốn 3.800 340.000 6 ngày
180 cuốn 3.400 576.000 6 ngày
360 cuốn 3.300 1.188.000 7 ngày
480 cuốn 3.100 1.488.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn

Biểu mẫu carbonless

Carbonless khổ 14.5 x 20 cm, 50 bộ/cuốn,bìa thái, dán keo gáy hoặc bấm răng
In 1 màu (đỏ/đen/xanh)
Số lượng đơn giá 2 liên Thời gian
10 cuốn 27.000 270.000 5 ngày
20 cuốn 25.000 500.000 5 ngày
30 cuốn 23.000 660.000 5 ngày
50 cuốn 22.000 1.100.000 6 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn