Cuối năm chắc các bạn cũng cần nhiều file corel làm giấy khen cho các trường học, công đoàn…
Mình có bộ vài chục giấy khen, giấy mời các loại file corel, Các bạn tải về chỉ việc sửa thông tin là in ok.

Black Grey Downloads