Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử Nha Trang

Phần mềm Hóa đơn điện tử Nha Trang – Công ty Thiết kế&In Đức Lộc -LH:0935.257.218-25 Đồng Nai, Nha Trang.Hóa đơn điện tử giá rẻ tại Nha Trang  là giải pháp chuyên dụng cho việc lập, xuất và quản lý hóa đơn được xây dựng dựa trên:

  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
  • Văn bản số 2488/TCT-DNL ngày 05/8/2013, văn bản số 2597/TCT-DNL ngày 12/8/2013 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
  • Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Kết quả hình ảnh cho hóa đơn điện tử

Tên gói Giá tiền VAT Cộng
V50 200.000 20.000 220.000
V100 300.000 30.000 330.000
V150 360.000 36.000 396.000
V200 400.000 40.000 440.000
V300 560.000 56.000 616.000
V400 720.000 72.000 792.000
V500 800.000 80.000 880.000
V1000 1.200.000 120.000 1.320.000
V2000 2.000.000 200.000 2.200.000
V3000 2.400.000 240.000 2.640.000

Quý khách vui lòng liên hệ: 0935.257.218 để được hỗ trợ tốt nhất.

Khách hàng dùng dịch vụ hóa đơn điện tử bắt buộc phải có chữ ký số đi kèm. Có thể sử dụng chữ ký số đang dùng hoặc mua mới, trường hợp mua mới kèm gói hóa đơn được hưởng chính sách ưu đãi