logo khach san

logo khach san 2

Giấy Carbonless 3 liên, 50 bộ/cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm

Màu in In 1 màu đen In nhiều màu Thời gian
1 cuốn 300.000 350.000 9 ngày
2 cuốn 360.000 450.000 9 ngày
3 cuốn 420.000 550.000 9 ngày
4 cuốn 480.000 650.000 9 ngày
5 cuốn 540.000 750.000 9 ngày
10 cuốn 790.000 1.100.000 9 ngày
20 cuốn 1.200.000 1.800.000 9 ngày
30 cuốn 1.600.000 2.500.000 9 ngày
40 cuốn 2.000.000 3.200.000 9 ngày
50 cuốn 2.350.000 3.700.000 10 ngày
60 cuốn 2.700.000 4.200.000 10 ngày
70 cuốn 3.050.000 4.700.000 11 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, thêm 10% khi thanh toán)
Vui lòng liên hệ: 0935.392.534 để được tư vấn trực tiếp

logo khach san 3Duc LOc

Giấy Carbonless 3 liên, 50 bộ/cuốn, khổ 19.5 x 27 cm
Màu in In 1 màu đen In nhiều màu Thời gian
1 cuốn 350.000 400.000 9 ngày
2 cuốn 430.000 540.000 9 ngày
3 cuốn 510.000 680.000 9 ngày
4 cuốn 590.000 820.000 9 ngày
5 cuốn 670.000 960.000 9 ngày
10 cuốn 1.020.000 1.600.000 9 ngày
20 cuốn 1.800.000 2.700.000 9 ngày
30 cuốn 2.400.000 3.700.000 10 ngày
40 cuốn 3.000.000 4.600.000 11 ngày
50 cuốn 3.500.000 5.400.000 11 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Vui lòng liên hệ: 0935.392.534 để được tư vấn trực tiếp