Cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử, in hóa đơn đỏ, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn vat

Cung cấp phần mềm hoá đơn điện tử , in hóa đơn đỏ, in hóa dơn giá trị gia tăng, hóa đơn vat – In Đức Lộc – 0935.257.218

Phần mềm hóa đơn điện tử  được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.
 
Việc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử chính là hóa đơn giá trị gia tăng cũng như hóa đơn đỏ và tương đương hóa đơn vat  mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: giảm chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hóa đơn. Hóa đơn được lập trên máy tính, ký số sau đó gửi lên cơ quan thuế để xác thực, cơ quan thuế trả về thông tin hóa đơn điện tử có mã xác thực cho doanh nghiệp. Sau khi hóa đơn được cơ quan thuế xác thực doanh nghiệp thực hiện chuyển hóa đơn điện tử đến khách hàng bằng phương tiện điện tử như: internet, email, SMS..
Liên hệ với công ty chúng tôi:
Công ty TNHH Thiết kế và In đức Lộc
25 Đồng nai, Nha Trang
0935.257.218 – 02583 872 978
inducloc@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

20 + nine =