Dịch vụ hóa đơn điện tử Nha Trang

Cung cấp phần mềm Hóa đơn điện tử Nha Trang – Công ty Thiết kế&In Đức Lộc -LH:0935.257.218-25 Đồng Nai, Nha Trang.Hóa đơn điện tử giá rẻ tại Nha Trang

Chuyên cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tại Nha Trang, Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung , Tây Nguyên.

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về: bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Cho phép các đơn vị, tổ chức có các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có thể phát hành, khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Được khởi tạo, lập, xử lý và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

(Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011)

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

• Bao gồm những tổ chức có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế hoặc trong hoạt động ngân hàng;
• Có chữ ký điện tử theo đúng quy định của pháp luật;
• Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
• Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

(Khoản 2, Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

twelve − 10 =